Privatlivspolitik / Handelsbetingelser  MobileGift app High-ligths

 

Velkommen til MobileGift gavekort app. 

Vi er super glade for at du har valgt vores gavekorts løsning. 

Vi vil gøre vores bedste for at du som gave giver og gave modtager, får en god oplevelse.

 

Vi er altid klar til at modtage ris og ros fra vores kunder, disse kan rettes til 

gavekort@mobilegift.dk

 

Du kan sende og modtage og indløse gavekort fra vores App via følgende kanaler:

    •    Smartphone

    •    Tablets

MobileGift app kan anvendes både via Android styresystemer og iOS styresystem, dvs. at du kan downloade vores app via Google Play & App Store.

For nuværende kan man kun indløse gaven i Danmark.

Alle priser i app'en er i danske kroner og angives inklusiv moms, afgifter, told m.m.

En gave kan indløses indenfor 12 måneder fra betalingstidspunktet ( gave givers betaling )

Dataindsamling i forbindelse med brug af MobileGift app

MobileGift app offentliggøre ikke personlige, brugerdata eller eventuelle oplysninger. 

De indsamlede data i appen bliver udelukkende brugt, til at føre statistik og forbedring af appen. 

Kontaktoplysninger 

Vi tillader ikke uautoriseret offentliggørelse eller afsløring af folks ikke-offentlige kontaktpersoner.

Nyhedsbrev 

Vi tillader os at sende mail i forbindelse med opdateringer af appen, ingen spam. 

 

Gavekortets indløsning

Politik og vilkår ved indløsning af gavekort, sker i henhold til den enkelte butiks betingelser. 

Gavekort – partner butikken går konkurs eller får ny ejer

Skifter partner butikken ejer eller går konkurs, kan pengene være tabt og kan være meget svære at få tilbage.

En ny ejer er ikke forpligtet til at indløse gavekort og tilgodebeviser, der er udstedt af en tidligere ejer. Du skal derfor rette dit krav mod den tidligere ejer.

Går firmaet konkurs, kan du ikke rette dit krav mod MobileGift aps, men må anmelde kravet i konkursboet

Det er derfor altid en god idé at få brugt et gavekort eller tilgodebevis så hurtigt som muligt.

Læs mere her : https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/forbrugerleksikon/gavekort/

Aftaler vedr. app’en indgås på dansk.

Når først gavegiver har betalt og afsendt gaven, kan gavegiver ikke rette i sin bestilling, da den så er fremsendt til gavemodtager.

 

Når du har indgået en aftale med os (når betalingen i Mobilepay er gennemført), opbevarer vi ordreoplysningerne.

Betaling på MobileGift gavekorts app foretages gennem betalingsplatformen MobilePay.

 

Al kommunikation er krypteret og certificeret af MobilePay.

Du som gavekort giver kan kun betale via MobilePay. Det har vi valgt, da vi kun ønsker at benytte digitale betalingstjenester, dels fordi at det skal være nemt for dig som gavegiver, og dels fordi at det er berettiget grundet gavebeløbets størrelse.

 

Beløbet for købet trækkes først, efter at du har godkendt betalingen via MobilePay. Der kan ALDRIG trækkes et større beløb, end det gavegiver har godkendt ved købet.

Leveringsbetingelser:

MobileGift har leveret gavegivers køb, når SMS / notification er afsendt fra MobileGift  til gavemodtager.

 

Du kan døgnets 24 timer sende,modtage og indløse gavekort. 

Alle gavekort sendes digitalt via SMS-levering/notification  til gavemodtager, så disse bliver leveret lige efter afsendelse fra MobileGift ApS.

En gave kan indløses indenfor 24 måneder fra betalingstidspunktet ( gave givers betaling )

Servicegebyr:

MobileGift app påregner sig et mindre servicegebyr, dette dækker bla. vores omkostninger til betalingstjenesten og SMS leveringen til gavegiver. 

Udover dette støttes der ud af dette gebyr også til Verdens Skove miljøorganisation. 

 

 

Fortrydelsesret:

MobileGift app gør udtrykkeligt opmærksom på at der ikke, er nogen fortrydelsesret i forbindelse med de konkrete køb via MobileGift gavekort app.

Ved accept af handelsbetingelser og brug af app’en har gavegiver/app-bruger afgivet sit udtrykkelige samtykke til, at en eventuel fortrydelsesret bortfalder ved endeligt køb i app’en (efter afsluttende betaling i Mobilepay).

 

Betalte/Ikke indløste gaver:

 

Refunderes ikke når først betalingen er foretaget i app’en.

 

Reklamation:

 

Der tilbydes efter købeloven en reklamationsret, gældende i 24 måneder fra købsdatoen på alle produkter.

 

Reklamationsretten betyder, at du som gavegiver, kan klage over fejl og mangler ved produktet som er opstået inden for 24 måneder efter købet. Produktet / Appen*

 

Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af gavegiver, og gavemodtagers fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen/fejlen på produktet.

 

Hvis produktet er behæftet med en mangel, er du som gavegiver berettiget til at kræve omlevering. Det vil sige, at man kan kræve et nyt digitalt produkt fremsendt som erstatning for den, der reklameres over. Eller gavegiver til hver en tid kan få betalt købesummen retur.

Dette forudsætter, at reklamationen er berettiget, samt at om-leveringen ikke medfører urimelige omkostninger for MobileGift ApS. Der skal reklameres inden for rimelig tid, efter at manglen er konstateret.

 

Reklamerer du inden 2 måneder, anses reklamationen altid for værende rettidig og du vil her få mulighed for at få købesummen refunderet.

 

En reklamation er ikke gældende i tilfælde af en partnerbutik / virksomhed lukker eller går konkurs.  

 

Læs mere her :  https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/forbrugerleksikon/gavekort/

 

Når der ønskes at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på nedenstående mail.

 

MobileGift  ApS

E-mail adresse: gavekort@mobilegift.dk

 

Oplysning om klagemuligheder:

 

Hvis du er utilfreds med et produkt eller tjenesteydelse købt hos os, er du velkommen til at henvende dig til os på vores e-mail adresse gavekort@mobilegift.dk 

 

Du er dog berettiget til at indgive en klage direkte til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse gavekort@mobilegift.dk 

 

Gavekort – butikken går konkurs eller får ny ejer

Skifter butikken ejer eller går konkurs, kan pengene være tabt eller være meget svære at få tilbage.

En ny ejer er ikke forpligtet til at indløse gavekort og tilgodebeviser, der er udstedt af en tidligere ejer. Du skal derfor rette dit krav mod den tidligere ejer.

Går firmaet konkurs, kan du ikke længere rette dit krav mod sælgeren, men må anmelde kravet i konkursboet

Det er derfor altid en god idé at få brugt et gavekort eller tilgodebevis så hurtigt som muligt.

Læs mere her : https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/forbrugerleksikon/gavekort/

 

 

Persondatapolitik:

 

 

De data, som MobileGift ApS registrerer, er i overensstemmelse med 'Lov om behandling af personoplysninger'. 

 

Dataansvarlig er MobileGift ApS. 

 

Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.

 

Hvilke data indhenter og behandler vi og til hvilket formål.

 

Den eneste persondata vi henter er alm persondata og kontaktoplysninger i form af :

 

Brugernavn:

 

En “nøgle” som bruger er oprettet med for at logge ind til egne oplysninger.

        

Email: 

 

En “nøgle” mail for at kunne modtage kvittering ved afsendelse af gavekort. 

 

Mobil nummer: 

        

Er til brug af sms til modtager som identitet indikation af afsender så modtager kan

se hvem der har sendt gavekort.

         

                 

Hvor lagres data.

 

Data lagres på microsoft azure mongo db server. 

 

Hvem har adgang til data. 

 

MobileGift Aps / udviklingsfirmaet med MobileGift Aps tilladelse. 

        

Hvordan findes lagret data.

  

Det findes på server Azure mongo db Microsoft. 

 

Hvordan slettes data. 

         

Når en bruger vælger at slette appen er brugeren registreret i løbende år+5år i henhold til

bogføringsloven som sporing af transaktioner. 

 

    

 Hvordan sikres de registreredes rettigheder. 

 

 Da vi kun bruger registreringer til teknisk at kunne spore/tracke gavekort og der kun er

 adgang fra back up udvikling og andre registreringer er alt synlige for brugeren.  

Hvordan håndteres rent praktisk henvendelser fra de registrerede.

 

Der er direkte kontakt mulighed fra appen til web/service/mobilegift / …..

 

 

Værneting:

 

Enhver tvist, der involverer MobileGift Aps, er underlagt dansk ret ved retten i Hillerød, Danmark, som første retsinstans, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger andet. Dette gælder også salg til udlandet.

 

Det er ikke tilladt at benytte informationer fra hjemmesiden appen uden tilladelse fra MobileGift Aps.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 60462929 alle ugens dage fra 07:00-21:00) eller via e-mail til gavekort@mobilegift.dk